Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. ZARZĄDZENIE Nr 0050/9/2020 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 0050/8/2020 Wójta Gminy Łambinowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania...
  Data modyfikacji: 22-01-2020 13:39
 2. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 17.01.2020 r.
  Data modyfikacji: 22-01-2020 13:38
 3. ZARZĄDZENIE Nr 0050/8/2020 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności
  Data modyfikacji: 17-01-2020 14:22
 4. Zapytanie oferowe dotyczące placów zabaw w 7 sołectwach
  Data modyfikacji: 16-01-2020 08:21
 5. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Data modyfikacji: 14-01-2020 08:13
 6. ZARZĄDZENIE Nr 0050/5/2020 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
  Data modyfikacji: 14-01-2020 08:01
 7. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.
  Data modyfikacji: 10-01-2020 09:16
 8. ZARZĄDZENIE Nr 0050/2/2020 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne...
  Data modyfikacji: 09-01-2020 10:41
 9. Imienne głosowanie radnych w sprawie uchwał
  Data modyfikacji: 08-01-2020 13:43
 10. Ważne informacje
  Data modyfikacji: 07-01-2020 15:11
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  BIP Łambinowice
  odwiedzin: 15164
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl