Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFOgłosznie o udzieleniu zamówienia Nr 510101191-N-2019.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert 18.04.2019r.pdf

PDFWyjaśnienie treści SIWZ z dn.04.04.2019r..pdf

PDFOgłoszneie o zamówieniu nr 519827-N-2019 z dn.03.04.2019r.pdf
PDFSIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 1 -Formularz oferty.odt
ODTZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot.sepłnienia warunków udziału w postępowaniu.odt
ODTZałącznik nr 3 - Oświadczenie dot.przesłanek wykluczenia z postępowania.odt
ODTZałącznik nr 4a - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.odt
ODTZałącznik nr 4b - Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej
PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy(wraz z załącznikami do umowy).pdf
ZIPZałącznik nr 6 - dokumentacja projektowa
ODTZałącznik nr 7 - wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.odt
ODTZałącznik nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych
ODTZałącznik nr 9- zobowiązania podmiotu innego.odt
PDFZałącznik nr 10- przedmiar robót
PDFZałącznik nr 11- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-04-2019
  przez: Małgorzata Wydra
 • opublikowano:
  03-04-2019 12:27
  przez: Małgorzata Wydra
 • zmodyfikowano:
  23-05-2019 08:24
  przez: Małgorzata Wydra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 859
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×