Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Dowód osobisty do wglądu

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Opłat nie pobiera się.

Uwagi:
Zaświadczenie wydaje się na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów. Zaświadczenia wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej. Odbiór zaświadczenia – osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano PESEL wyborcy. Formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  19-11-2018 14:28
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  19-11-2018 14:29
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 638
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl