Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa fermy drobiu na gruntach miejscowości Jasienica Dolna usytuowana na działce nr 115

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61, § 4 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 33 ust.1, i art.79, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2018r. poz. 2081 ), zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Henryka Baron, ul. Opolska 2, Boguszyce, 46-061 Prószków, postępowanie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia:

,, Budowa fermy drobiu na gruntach miejscowości Jasienica Dolna usytuowana na działce nr 115”

 

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, pok. Nr 1, można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2019
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  13-02-2019 09:05
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 225
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×