Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Informacja dotycząca rodzajów, zasad przyjmowania i załatwiania spraw należących do szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych urzędu, a wynikających z przepisów prawa materialnego.

W przypadku braku oczekiwanych informacji można zidentyfikować sprawę przeglądając zakresy działania komórek organizacyjnych urzędu ustalone w regulaminie organizacyjnym.

Stosownie do art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Urząd Gminy Raczki informuje, że udziela odpowiedzi również na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy:"2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej do urzędu korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Wybierz referat lub stanowisko:

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  15-11-2018 08:31
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  10-01-2019 07:58
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 1589
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl