Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o Gminie

Gmina Łambinowice stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców gminy oraz terytorium obejmujące jednostki pomocnicze gminy (sołectwa): Łambinowice, Jasienica Dolna, Piątkowice, Lasocice, Mańkowice, Sowin, Bielice, Drogoszów, Malerzowice Wielkie, Wierzbie, Szadurczyce, Budzieszowice, Okopy.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), w oparciu o którą samorząd gminny działał w nowych warunkach ustrojowych państwa od 1990r.

Od dnia 1 stycznia 1999r., czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Łambinowice, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu nyskiego w województwie opolskim.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów i jeżeli ustawy nie stanowią inaczej i rozstrzyganie w tych sprawach należy do gminy.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2018
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  14-11-2018 12:02
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  14-11-2018 13:50
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 683
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×