Gmina Łambinowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
389013592523332000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000259150
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 31252
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1555
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1142
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 965
 5. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 962
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 847
 7. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Malerzowice Wielkie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 818
 8. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 751
 9. Ważne informacje
  Wyświetleń: 629
 10. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 619
 11. Sołectwo Malerzowice Wielkie
  Wyświetleń: 614
 12. Sołectwo Szadurczyce
  Wyświetleń: 588
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 553
 14. Sołectwo Okopy
  Wyświetleń: 549
 15. Sołectwo Lasocice
  Wyświetleń: 543
 16. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 539
 17. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 535
 18. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 532
 19. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 518
 20. Sołectwo Wierzbie
  Wyświetleń: 514
 21. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 511
 22. Sołectwo Bielice
  Wyświetleń: 509
 23. Sołectwo Sowin
  Wyświetleń: 506
 24. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 496
 25. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 496
 26. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 489
 27. Sołectwo Jasienica Dolna
  Wyświetleń: 488
 28. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 488
 29. Sołectwo Budzieszowice
  Wyświetleń: 486
 30. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 483
 31. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 24.01.2019 r.
  Wyświetleń: 482
 32. Sołectwo Mankowice
  Wyświetleń: 482
 33. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 479
 34. Sołectwo Drogoszów
  Wyświetleń: 478
 35. Akty prawne
  Wyświetleń: 476
 36. Aktualności/ogłoszenia
  Wyświetleń: 473
 37. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 473
 38. Sołectwo Piątkowice
  Wyświetleń: 471
 39. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 471
 40. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 470
 41. Sołectwo Łambinowice
  Wyświetleń: 470
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 467
 43. Przydatne linki
  Wyświetleń: 464
 44. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 453
 45. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 447
 46. Wykaz aptek w powiecie nyskim
  Wyświetleń: 442
 47. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 441
 48. Przydatne linki
  Wyświetleń: 439
 49. Aktualności/informacje
  Wyświetleń: 436
 50. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 432
 51. Oddziały w Gminie
  Wyświetleń: 427
 52. Konkursy ofert na dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 411
 53. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 409
 54. Ogłoszenia różne
  Wyświetleń: 407
 55. Informacje dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 397
 56. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 397
 57. Tryb pozakonkursowy
  Wyświetleń: 397
 58. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 391
 59. Urząd gminy
  Wyświetleń: 380
 60. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 377
 61. kwalifikacja wojskowa/terminy kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 377
 62. Trzeci ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 lutego 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 742/7 o powierzchni 0,0861 ha, k.m.3, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041143/7, stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 375
 63. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 374
 64. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 361
 65. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 361
 66. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
  Wyświetleń: 359
 67. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 352
 68. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 344
 69. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 r.
  Wyświetleń: 338
 70. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 327
 71. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 322
 72. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 287
 73. Rada Gminy
  Wyświetleń: 283
 74. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 279
 75. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 277
 76. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 274
 77. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 270
 78. Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 257
 79. Informacja o Gminie
  Wyświetleń: 251
 80. KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 249
 81. Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Oświaty
  Wyświetleń: 246
 82. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 244
 83. Radni Gminy
  Wyświetleń: 242
 84. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 234
 85. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 233
 86. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 231
 87. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 228
 88. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 226
 89. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 225
 90. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 221
 91. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 219
 92. Ważne instytucje
  Wyświetleń: 214
 93. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 213
 94. Ważne informacje
  Wyświetleń: 210
 95. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 207
 96. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 203
 97. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 202
 98. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 202
 99. Organizacje pozarządowe działające w Gminie
  Wyświetleń: 201
 100. Programy profilaktyki zdrowotnej
  Wyświetleń: 199
 101. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 197
 102. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 196
 103. Wybory i referenda
  Wyświetleń: 193
 104. Oświata
  Wyświetleń: 192
 105. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 191
 106. Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Łambinowice
  Wyświetleń: 190
 107. Ważne informacje
  Wyświetleń: 190
 108. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 189
 109. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 185
 110. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 183
 111. Zadania gminy
  Wyświetleń: 183
 112. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 182
 113. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 181
 114. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 181
 115. Burze
  Wyświetleń: 180
 116. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 180
 117. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 178
 118. Zasady postępowania
  Wyświetleń: 177
 119. Pozostałe Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 176
 120. Rodzaje zabiegów
  Wyświetleń: 176
 121. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 176
 122. Plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 175
 123. Ważne informacje
  Wyświetleń: 175
 124. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 174
 125. Ważne telefony
  Wyświetleń: 174
 126. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 173
 127. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 171
 128. Powódź
  Wyświetleń: 171
 129. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 170
 130. Informacje/ogłoszenia
  Wyświetleń: 168
 131. Rok 2018
  Wyświetleń: 168
 132. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 168
 133. Sygnały alarmowe
  Wyświetleń: 167
 134. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 166
 135. Mróz, śnieg
  Wyświetleń: 166
 136. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 166
 137. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 165
 138. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 165
 139. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 165
 140. Mammografia
  Wyświetleń: 164
 141. Informacja nieudostępniona
  Wyświetleń: 163
 142. Informacje 2018
  Wyświetleń: 162
 143. Harmonogram poboru krwi
  Wyświetleń: 161
 144. Informacja o prawach osób
  Wyświetleń: 161
 145. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 161
 146. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 160
 147. W przypadku awarii
  Wyświetleń: 160
 148. Ważne informacje
  Wyświetleń: 160
 149. Wykaz zbiorów
  Wyświetleń: 160
 150. Zabezpieczenie studni
  Wyświetleń: 160
 151. Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
  Wyświetleń: 159
 152. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 159
 153. Stowarzyszenia i związki członkowskie
  Wyświetleń: 159
 154. Strategia Rynku Pracy OF PN 2020
  Wyświetleń: 159
 155. WKU Brzeg
  Wyświetleń: 159
 156. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 158
 157. Konta bankowe
  Wyświetleń: 158
 158. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 158
 159. Zabezpieczenie żywności
  Wyświetleń: 158
 160. Huragany, wichury, gradobicia
  Wyświetleń: 157
 161. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 157
 162. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 157
 163. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 157
 164. Skażenia promieniotwórcze, biologiczne, chemiczne
  Wyświetleń: 157
 165. Ewakuacja
  Wyświetleń: 156
 166. Osuwiska
  Wyświetleń: 156
 167. Zanieczyszczenia powietrza
  Wyświetleń: 156
 168. Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa
  Wyświetleń: 155
 169. Pożar
  Wyświetleń: 155
 170. Sposoby zabezpieczenia wody
  Wyświetleń: 155
 171. Ważne informacje
  Wyświetleń: 154
 172. Rok 2018
  Wyświetleń: 153
 173. W rejonie porażenia bronią jądrową
  Wyświetleń: 153
 174. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 152
 175. Gospodarka Leśna
  Wyświetleń: 152
 176. Przygotowanie mieszkania
  Wyświetleń: 152
 177. Akty prawne
  Wyświetleń: 151
 178. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 151
 179. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 151
 180. Katastrofy budowlane
  Wyświetleń: 151
 181. Ważne informacje
  Wyświetleń: 151
 182. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa-do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami prawnymi
  Wyświetleń: 149
 183. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 149
 184. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
  Wyświetleń: 149
 185. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 148
 186. Pierwsza pomoc
  Wyświetleń: 148
 187. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 148
 188. Ważne informacje
  Wyświetleń: 148
 189. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 148
 190. Upały, susze
  Wyświetleń: 147
 191. Udostępnienie danych z ewidencji ludności
  Wyświetleń: 146
 192. Ważne informacje
  Wyświetleń: 146
 193. Ważne informacje
  Wyświetleń: 146
 194. Programy współpracy, sprawozdania
  Wyświetleń: 145
 195. Terroryzm
  Wyświetleń: 145
 196. Ważne informacje
  Wyświetleń: 145
 197. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 145
 198. Statut Jednostki Samorządu Terytorialnego
  Wyświetleń: 144
 199. Świadczenia osobiste i rzeczowe
  Wyświetleń: 144
 200. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 144
 201. Ulgi, odroczenia, umorzenia
  Wyświetleń: 144
 202. Strategia Rozwoju OF PN 2020
  Wyświetleń: 143
 203. Ważne informacje
  Wyświetleń: 143
 204. Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy
  Wyświetleń: 143
 205. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 142
 206. Wypadki drogowe
  Wyświetleń: 142
 207. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 141
 208. Ważne informacje
  Wyświetleń: 141
 209. Mienie gminy
  Wyświetleń: 140
 210. Przydatne linki
  Wyświetleń: 140
 211. Strategia rozwoju transportu OF PN 2020
  Wyświetleń: 140
 212. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  Wyświetleń: 140
 213. Ważne informacje
  Wyświetleń: 139
 214. Strategia Rozwoju Społecznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 138
 215. W rejonie porażenia bronią klasyczną
  Wyświetleń: 138
 216. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 137
 217. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
  Wyświetleń: 137
 218. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
  Wyświetleń: 137
 219. W rejonie porażenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi
  Wyświetleń: 137
 220. Ważne informacje
  Wyświetleń: 137
 221. W rejonie porażenia bronią chemiczną
  Wyświetleń: 135
 222. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 134
 223. Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 134
 224. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 132
 225. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 132
 226. Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 132
 227. Sposoby zabezpieczania płodów rolnych i pasz
  Wyświetleń: 131
 228. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 129
 229. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 126
 230. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 126
 231. Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 125
 232. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 125
 233. Rok 2018
  Wyświetleń: 123
 234. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 121
 235. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 120
 236. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 118
 237. Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)
  Wyświetleń: 116
 238. W rejonie porażenia bronią biologiczną
  Wyświetleń: 116
 239. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 115
 240. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
  Wyświetleń: 115
 241. Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 115
 242. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wykorzystywaniu PCB - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 114
 243. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 113
 244. Wpis/zmiana/zawieszenie/ wznowienie/wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 113
 245. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 111
 246. Zarządzenie Nr 0050/ 1 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 100
 247. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 97
 248. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 83
 249. 12.2018 - Oświadczenia składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 77
 250. Zarządzenie NR 0050/ 2 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 76
 251. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 72
 252. Budowa fermy drobiu na gruntach miejscowości Jasienica Dolna usytuowana na działce nr 115
  Wyświetleń: 70
 253. Zaproszenie do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 70
 254. Zarządzenie nr 0050/6/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 70
 255. Zestawienie zbiorcze rejestru działalności regulowanej
  Wyświetleń: 68
 256. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 62
 257. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 57
 258. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 53
 259. Programy Gminne
  Wyświetleń: 52
 260. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 47
 261. Formularz oceny ofert (ocena formalna) - załącznik nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 262. UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 41
 263. 12.2018 - Oświadczenia składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 40
 264. Konkursy na realizatora Programów Profilaktyki Leczniczej
  Wyświetleń: 38
 265. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyświetleń: 35
 266. Formularz oceny ofert
  Wyświetleń: 33
 267. UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
  Wyświetleń: 33
 268. UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln
  Wyświetleń: 33
 269. Ogłoszenie wyników konkursu
  Wyświetleń: 32
 270. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 30.01.2019 r.
  Wyświetleń: 31
 271. Formularz oceny ofert (ocena formalna)
  Wyświetleń: 30
 272. Stanowisko ds. Drogownictwa i Cmentarnictwa
  Wyświetleń: 30
 273. UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 30
 274. UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Korfantów na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 30
 275. UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
  Wyświetleń: 30
 276. UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 30
 277. Zarządzenie nr 0050/21/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz i powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 30
 278. Obwieszczenie - wydanie decyzji na budowę elektroenerg. linii kablowej i napowietrznej w Malerzowicach Wlk.
  Wyświetleń: 29
 279. Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w Gminie Łambinowice w 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 280. UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z integralną częścią poświęconą realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Ł
  Wyświetleń: 29
 281. UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącym
  Wyświetleń: 29
 282. UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
  Wyświetleń: 29
 283. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Wyświetleń: 27
 284. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 26
 285. Karty adresowe
  Wyświetleń: 25
 286. UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 24
 287. UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 24
 288. Zarządzenie nr 0050/16/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące...
  Wyświetleń: 24
 289. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz z lokalizacją 3 ...
  Wyświetleń: 23
 290. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 22
 291. UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice a Gminą Korfantów.
  Wyświetleń: 22
 292. UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Łambinowice na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami.
  Wyświetleń: 22
 293. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 22
 294. UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 22
 295. UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 21
 296. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 17 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości z gminnego zasobu przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 21
 297. UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 20
 298. UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/274/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Łambinowice dla Województwa Opolskiego.
  Wyświetleń: 20
 299. Uchwała nr XXXV/289/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na ...
  Wyświetleń: 20
 300. Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019“
  Wyświetleń: 19
 301. UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 19
 302. UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII//269/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału G
  Wyświetleń: 18
 303. UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice a Gminą Nysa
  Wyświetleń: 18
 304. UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wiel
  Wyświetleń: 18
 305. UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 18
 306. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 17
 307. UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 17
 308. UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wielo
  Wyświetleń: 17
 309. UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego pn. „Wsparcie Gminy Łambinowice w zapewnieniu posiłku dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 17
 310. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
  Wyświetleń: 16
 311. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Wyświetleń: 16
 312. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.
  Wyświetleń: 16
 313. Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w Malerzowicach Wlk.
  Wyświetleń: 14
 314. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.
  Wyświetleń: 14
 315. Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 9
 316. Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łambinowice na lata 2019-2021.
  Wyświetleń: 8
 317. Zawiadomienie PGW w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz ZGK.
  Wyświetleń: 8
 318. UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 7
 319. Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 6
 320. Uchwała nr IV/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji stałych Rady Gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 5
 321. UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
  Wyświetleń: 5
 322. UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 5
 323. UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 maja 2006r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne...
  Wyświetleń: 3
 324. UCHWAŁA NR IV/41/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Gimnazjum w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 3
 325. UCHWAŁA NR IV/42/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach i zamiarze likwidacji tej szkoły.
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  BIP Łambinowice
  odwiedzin: 132
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×