Gmina Łambinowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
38823358452962648539580660000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000258150
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 57633
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5296
 3. Komisarz Wyborczy w Opolu II - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
  Wyświetleń: 4827
 4. Plan pracy aptek ogóllnodostępnych w roku 2019
  Wyświetleń: 2699
 5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administr. w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych w celu nawadniania upraw w Okopach.
  Wyświetleń: 2534
 6. Rok 2017
  Wyświetleń: 2406
 7. UCHWAŁA NR V/50/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  Wyświetleń: 2313
 8. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów do PE
  Wyświetleń: 2203
 9. Informacja Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń przyjmowania kandydatow do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2180
 10. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2097
 11. UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 2091
 12. Sprawozdanie finansowe (bilans) - PP Lasocice
  Wyświetleń: 2086
 13. UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie.
  Wyświetleń: 2039
 14. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łambinowice, poł.w obrębie Malerzowice Wlk.
  Wyświetleń: 2021
 15. UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2011
 16. Rejonowa Komisja Wyborcza nr 34 w Opolu - Informacje
  Wyświetleń: 1943
 17. Archiwum zamówień 2018
  Wyświetleń: 1794
 18. Informacja o dolosowaniu kandydatów do OKW w wyborach do PE w dniu 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 1769
 19. Informacja o przeprowadzeniu wyborów do Parlementu Europejskiego
  Wyświetleń: 1746
 20. Przetargi
  Wyświetleń: 1737
 21. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1706
 22. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1684
 23. Pozostałe dokumenty
  Wyświetleń: 1660
 24. Informacje 2019
  Wyświetleń: 1555
 25. Sesje archiwalne
  Wyświetleń: 1455
 26. Sprawozdanie finansowe (bilans) - PP Sowin
  Wyświetleń: 1441
 27. Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1350
 28. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1249
 29. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie zgłaszenia dodatkowych kandydatów
  Wyświetleń: 1190
 30. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań na "Budowę kurników drobiu na działce nr 328/36 obręb Bielice.
  Wyświetleń: 1103
 31. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Malerzowice Wielkie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 980
 32. Archiwum zamówień
  Wyświetleń: 909
 33. Ważne informacje
  Wyświetleń: 845
 34. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 826
 35. Sołectwo Malerzowice Wielkie
  Wyświetleń: 826
 36. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 820
 37. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 819
 38. Sołectwo Szadurczyce
  Wyświetleń: 798
 39. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 797
 40. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 783
 41. Sołectwo Sowin
  Wyświetleń: 761
 42. Sołectwo Okopy
  Wyświetleń: 740
 43. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 739
 44. Sołectwo Bielice
  Wyświetleń: 737
 45. Sołectwo Lasocice
  Wyświetleń: 737
 46. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 736
 47. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 732
 48. Sołectwo Wierzbie
  Wyświetleń: 723
 49. Sołectwo Budzieszowice
  Wyświetleń: 707
 50. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 704
 51. Akty prawne
  Wyświetleń: 703
 52. Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 696
 53. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 691
 54. Sołectwo Jasienica Dolna
  Wyświetleń: 689
 55. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 678
 56. Sołectwo Mankowice
  Wyświetleń: 678
 57. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 673
 58. Sołectwo Piątkowice
  Wyświetleń: 670
 59. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 667
 60. Sołectwo Drogoszów
  Wyświetleń: 664
 61. Sołectwo Łambinowice
  Wyświetleń: 658
 62. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 656
 63. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 643
 64. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 643
 65. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 635
 66. Aktualności/ogłoszenia
  Wyświetleń: 630
 67. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 628
 68. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 624
 69. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 620
 70. Przydatne linki
  Wyświetleń: 618
 71. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 616
 72. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 612
 73. Ogłoszenia różne
  Wyświetleń: 610
 74. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (ZGK)
  Wyświetleń: 610
 75. Aktualności/informacje
  Wyświetleń: 597
 76. Przydatne linki
  Wyświetleń: 592
 77. Konkursy ofert na dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 589
 78. Oddziały w Gminie
  Wyświetleń: 584
 79. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 24.01.2019 r.
  Wyświetleń: 583
 80. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 579
 81. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 565
 82. Informacje dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 564
 83. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 558
 84. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 556
 85. Wykaz aptek w powiecie nyskim
  Wyświetleń: 555
 86. Tryb pozakonkursowy
  Wyświetleń: 547
 87. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 545
 88. Urząd gminy
  Wyświetleń: 544
 89. Plan pracy aptek w dni wolne od pracy
  Wyświetleń: 535
 90. kwalifikacja wojskowa/terminy kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 530
 91. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 523
 92. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 511
 93. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 509
 94. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 508
 95. Trzeci ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 lutego 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 742/7 o powierzchni 0,0861 ha, k.m.3, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041143/7, stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 477
 96. Obwieszczenie Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 kwietnia 2019r. o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Wyświetleń: 467
 97. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŁAMBINOWICE ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 459
 98. Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II oraz III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 451
 99. Sprawozdanie finansowe- (bilans) - ZS Łambinowice
  Wyświetleń: 449
 100. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 447
 101. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 r.
  Wyświetleń: 436
 102. Karty adresowe
  Wyświetleń: 434
 103. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 429
 104. Rada Gminy
  Wyświetleń: 419
 105. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 416
 106. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 415
 107. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 406
 108. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
  Wyświetleń: 398
 109. Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Oświaty
  Wyświetleń: 395
 110. KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 375
 111. Rachunek zysków i strat - ZGK
  Wyświetleń: 374
 112. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 372
 113. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 360
 114. Radni Gminy
  Wyświetleń: 343
 115. Informacja o Gminie
  Wyświetleń: 340
 116. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 329
 117. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 324
 118. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 320
 119. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 317
 120. Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 316
 121. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 315
 122. Ważne instytucje
  Wyświetleń: 300
 123. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 291
 124. Organizacje pozarządowe działające w Gminie
  Wyświetleń: 291
 125. Ważne informacje
  Wyświetleń: 291
 126. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 287
 127. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 287
 128. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 286
 129. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: ''Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mańkowice"
  Wyświetleń: 279
 130. Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Łambinowice
  Wyświetleń: 276
 131. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 273
 132. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 272
 133. Ogłoszenie nr 574165-N-2018 na dowóz uczniów i dzieci do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Nysie.
  Wyświetleń: 264
 134. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 263
 135. Oświata
  Wyświetleń: 263
 136. Programy profilaktyki zdrowotnej
  Wyświetleń: 262
 137. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 258
 138. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 258
 139. Zasady postępowania
  Wyświetleń: 256
 140. Ważne telefony
  Wyświetleń: 253
 141. Pozostałe Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 250
 142. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 247
 143. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 246
 144. Skażenia promieniotwórcze, biologiczne, chemiczne
  Wyświetleń: 245
 145. Rok 2018
  Wyświetleń: 244
 146. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 242
 147. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 241
 148. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 239
 149. Burze
  Wyświetleń: 238
 150. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 238
 151. Ważne informacje
  Wyświetleń: 235
 152. Plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 234
 153. Ważne informacje
  Wyświetleń: 234
 154. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 232
 155. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 231
 156. Zadania gminy
  Wyświetleń: 230
 157. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 230
 158. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 229
 159. Powódź
  Wyświetleń: 229
 160. UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łambinowice”.
  Wyświetleń: 229
 161. W przypadku awarii
  Wyświetleń: 227
 162. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 226
 163. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 226
 164. Sygnały alarmowe
  Wyświetleń: 225
 165. Rodzaje zabiegów
  Wyświetleń: 223
 166. Mróz, śnieg
  Wyświetleń: 222
 167. Informacja nieudostępniona
  Wyświetleń: 221
 168. Zabezpieczenie żywności
  Wyświetleń: 221
 169. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 221
 170. Pożar
  Wyświetleń: 220
 171. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 219
 172. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 219
 173. Ważne informacje
  Wyświetleń: 219
 174. Ewakuacja
  Wyświetleń: 218
 175. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 218
 176. Informacje 2018
  Wyświetleń: 218
 177. Wykaz zbiorów
  Wyświetleń: 216
 178. Rok 2018
  Wyświetleń: 215
 179. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 215
 180. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 214
 181. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 214
 182. WKU Brzeg
  Wyświetleń: 214
 183. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 213
 184. Huragany, wichury, gradobicia
  Wyświetleń: 212
 185. Zabezpieczenie studni
  Wyświetleń: 212
 186. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
  Wyświetleń: 211
 187. Stowarzyszenia i związki członkowskie
  Wyświetleń: 211
 188. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 211
 189. Harmonogram poboru krwi
  Wyświetleń: 210
 190. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 210
 191. Ważne informacje
  Wyświetleń: 210
 192. Mammografia
  Wyświetleń: 209
 193. Osuwiska
  Wyświetleń: 209
 194. Zanieczyszczenia powietrza
  Wyświetleń: 209
 195. Informacje/ogłoszenia
  Wyświetleń: 208
 196. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 207
 197. Przygotowanie mieszkania
  Wyświetleń: 207
 198. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 207
 199. Informacja o prawach osób
  Wyświetleń: 206
 200. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 206
 201. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 206
 202. Strategia Rynku Pracy OF PN 2020
  Wyświetleń: 206
 203. Akty prawne
  Wyświetleń: 205
 204. Pierwsza pomoc
  Wyświetleń: 205
 205. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 205
 206. Ważne informacje
  Wyświetleń: 205
 207. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 205
 208. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 204
 209. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 204
 210. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 203
 211. Upały, susze
  Wyświetleń: 203
 212. W rejonie porażenia bronią jądrową
  Wyświetleń: 203
 213. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 203
 214. Ważne informacje
  Wyświetleń: 202
 215. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 202
 216. Katastrofy budowlane
  Wyświetleń: 201
 217. Konta bankowe
  Wyświetleń: 201
 218. Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
  Wyświetleń: 201
 219. Sposoby zabezpieczenia wody
  Wyświetleń: 201
 220. Wypadki drogowe
  Wyświetleń: 201
 221. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 200
 222. Gospodarka Leśna
  Wyświetleń: 200
 223. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 200
 224. Świadczenia osobiste i rzeczowe
  Wyświetleń: 199
 225. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa-do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami prawnymi
  Wyświetleń: 199
 226. Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa
  Wyświetleń: 198
 227. W rejonie porażenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi
  Wyświetleń: 198
 228. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
  Wyświetleń: 198
 229. Strategia rozwoju transportu OF PN 2020
  Wyświetleń: 197
 230. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 197
 231. Ważne informacje
  Wyświetleń: 197
 232. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 197
 233. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 196
 234. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 196
 235. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 196
 236. Strategia Rozwoju OF PN 2020
  Wyświetleń: 196
 237. Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)
  Wyświetleń: 195
 238. Statut Jednostki Samorządu Terytorialnego
  Wyświetleń: 195
 239. Terroryzm
  Wyświetleń: 195
 240. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 194
 241. Ważne informacje
  Wyświetleń: 194
 242. W rejonie porażenia bronią klasyczną
  Wyświetleń: 193
 243. Ważne informacje
  Wyświetleń: 193
 244. Mienie gminy
  Wyświetleń: 192
 245. Ważne informacje
  Wyświetleń: 192
 246. Programy współpracy, sprawozdania
  Wyświetleń: 190
 247. Ważne informacje
  Wyświetleń: 190
 248. Ważne informacje
  Wyświetleń: 190
 249. Programy Gminne
  Wyświetleń: 189
 250. Udostępnienie danych z ewidencji ludności
  Wyświetleń: 188
 251. Ulgi, odroczenia, umorzenia
  Wyświetleń: 188
 252. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 187
 253. Ważne informacje
  Wyświetleń: 185
 254. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
  Wyświetleń: 184
 255. Strategia Rozwoju Społecznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 184
 256. Rok 2018
  Wyświetleń: 183
 257. Sposoby zabezpieczania płodów rolnych i pasz
  Wyświetleń: 183
 258. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  Wyświetleń: 183
 259. Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy
  Wyświetleń: 183
 260. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 183
 261. W rejonie porażenia bronią chemiczną
  Wyświetleń: 181
 262. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 180
 263. Przydatne linki
  Wyświetleń: 180
 264. Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 177
 265. W rejonie porażenia bronią biologiczną
  Wyświetleń: 177
 266. Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 176
 267. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 175
 268. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 174
 269. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 173
 270. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 173
 271. Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 172
 272. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 171
 273. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 166
 274. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wykorzystywaniu PCB - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 163
 275. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 163
 276. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 163
 277. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 163
 278. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 161
 279. Wpis/zmiana/zawieszenie/ wznowienie/wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 160
 280. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
  Wyświetleń: 159
 281. Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 158
 282. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 151
 283. 12.2018 - Oświadczenia składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 146
 284. Ogłoszenie nr 643929-N-2018 na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 140
 285. Zarządzenie Nr 0050/ 1 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 135
 286. Konkursy na realizatora Programów Profilaktyki Leczniczej
  Wyświetleń: 132
 287. Zarządzenie nr 0050/6/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 125
 288. Sprawozdanie finansowe (bilans) - ZEAO
  Wyświetleń: 123
 289. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 122
 290. 12.2018 - Oświadczenia składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 118
 291. Zarządzenie nr 0050/48/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 114
 292. Budowa fermy drobiu na gruntach miejscowości Jasienica Dolna usytuowana na działce nr 115
  Wyświetleń: 105
 293. Zarządzenie NR 0050/ 2 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 105
 294. Zaproszenie do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 104
 295. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 100
 296. Obwieszczenie - wydanie decyzji na budowę elektroenerg. linii kablowej i napowietrznej w Malerzowicach Wlk.
  Wyświetleń: 99
 297. Zestawienie zbiorcze rejestru działalności regulowanej
  Wyświetleń: 94
 298. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 92
 299. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki
  Wyświetleń: 89
 300. Sprawoadnie finansowe (bilans) - PSP Łambinowice
  Wyświetleń: 85
 301. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 85
 302. Formularz oceny ofert
  Wyświetleń: 81
 303. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 80
 304. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 78
 305. Formularz oceny ofert (ocena formalna) - załącznik nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 72
 306. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 30.01.2019 r.
  Wyświetleń: 72
 307. Zarządzenie nr 0050/21/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz i powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 72
 308. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek gruntu 151/1, 151/2 o łącznej powierzchni 0,2100 ha, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041150/9, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, położonej w pow. nyskim...
  Wyświetleń: 71
 309. UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 71
 310. Ogłoszenie wyników konkursu
  Wyświetleń: 66
 311. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz z lokalizacją 3 ...
  Wyświetleń: 64
 312. Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w Gminie Łambinowice w 2019 r.
  Wyświetleń: 64
 313. UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln
  Wyświetleń: 64
 314. UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
  Wyświetleń: 62
 315. UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Korfantów na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 61
 316. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Wyświetleń: 61
 317. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - rozbudowa sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich.
  Wyświetleń: 61
 318. UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 60
 319. UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
  Wyświetleń: 60
 320. UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącym
  Wyświetleń: 58
 321. UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
  Wyświetleń: 58
 322. Formularz oceny ofert (ocena formalna)
  Wyświetleń: 57
 323. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyświetleń: 57
 324. Wzór zgłoszenia kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 56
 325. Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w Malerzowicach Wlk.
  Wyświetleń: 55
 326. UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z integralną częścią poświęconą realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Ł
  Wyświetleń: 54
 327. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 53
 328. UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 53
 329. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 17 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości z gminnego zasobu przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 53
 330. Zarządzenie nr 0050/16/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące...
  Wyświetleń: 53
 331. Rok 2019
  Wyświetleń: 51
 332. Zawiadomienie PGW w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz ZGK.
  Wyświetleń: 51
 333. Sprawozdanie fianansowe (bilans) - PP Mańkowice
  Wyświetleń: 50
 334. UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 50
 335. Uchwała nr XXXV/289/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na ...
  Wyświetleń: 50
 336. UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 48
 337. Plan dyzurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 47
 338. Stanowisko ds. Drogownictwa i Cmentarnictwa
  Wyświetleń: 47
 339. UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 47
 340. UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 47
 341. Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019“
  Wyświetleń: 46
 342. UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 45
 343. UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 45
 344. UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 44
 345. UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice a Gminą Korfantów.
  Wyświetleń: 44
 346. Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łambinowice na lata 2019-2021.
  Wyświetleń: 44
 347. UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 44
 348. UCHWAŁA NR IV/41/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Gimnazjum w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 44
 349. Zawiadomienie PGW o wszczęciu postęp. admin. na korzystanie z wód do celów energetyki (dot. MEW Piątkowice).
  Wyświetleń: 44
 350. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 43
 351. UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice a Gminą Nysa
  Wyświetleń: 43
 352. UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 43
 353. UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego pn. „Wsparcie Gminy Łambinowice w zapewnieniu posiłku dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 43
 354. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 43
 355. UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
  Wyświetleń: 43
 356. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 30 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 43
 357. Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 42
 358. Zawiadomienie PGW w sprawie wszczęcia postep. admnistr. dot. pozwolenia wodno-prawnego na usluge wodna obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki... .
  Wyświetleń: 42
 359. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 41
 360. UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Łambinowice na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami.
  Wyświetleń: 41
 361. UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wielo
  Wyświetleń: 40
 362. UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 maja 2006r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne...
  Wyświetleń: 40
 363. UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/274/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Łambinowice dla Województwa Opolskiego.
  Wyświetleń: 38
 364. UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII//269/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału G
  Wyświetleń: 38
 365. UCHWAŁA NR IV/42/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach i zamiarze likwidacji tej szkoły.
  Wyświetleń: 38
 366. POSTANOWIENIE NR 284/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 367. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
  Wyświetleń: 37
 368. UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wiel
  Wyświetleń: 37
 369. Uchwała nr V/43/2019 z dnia 28.02.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Łambinowice na rok 2019.
  Wyświetleń: 36
 370. UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 36
 371. UCHWAŁA NR V/51/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze...
  Wyświetleń: 36
 372. Zwołanie I posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łambinowice
  Wyświetleń: 36
 373. Sprawoadanie finasowe (bilans) - Zespół Szkolno - Przedszkolny Jasienica Dolna
  Wyświetleń: 35
 374. Sprawozdanie finansowe (bilans) - Zespół Szkolno-Przedszkolny Bielice
  Wyświetleń: 35
 375. Sprawozdanie finansowe (bilans) - PP Łambinowice
  Wyświetleń: 35
 376. Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 35
 377. Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 35
 378. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich
  Wyświetleń: 34
 379. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Wyświetleń: 34
 380. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.
  Wyświetleń: 34
 381. UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do lat 6 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntu położonej w miejscowości Okopy...
  Wyświetleń: 33
 382. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.
  Wyświetleń: 33
 383. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Malerzo
  Wyświetleń: 33
 384. Uchwała nr IV/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji stałych Rady Gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 32
 385. UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 32
 386. UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 31
 387. Ogłoszenie o dyżurach Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 29
 388. Ogłoszenie nr 552068-N-2018 na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki
  Wyświetleń: 23
 389. Ogłoszenie o pracy OKW nr 1 w Łambinowicach
  Wyświetleń: 21
 390. UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.
  Wyświetleń: 15
 391. UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południow
  Wyświetleń: 15
 392. Zarządzenie nr 0050/ 47/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 15
 393. UCHWAŁA NR VII/66/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy Dolnej z przeznaczeniem na rozbudowę i doposażenie budynku remizy.
  Wyświetleń: 13
 394. UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łamb
  Wyświetleń: 13
 395. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza ...
  Wyświetleń: 13
 396. UCHWAŁA NR VI/62/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2019.
  Wyświetleń: 11
 397. UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do lat 36 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntu położonej w miejscowości Okopy, w obr
  Wyświetleń: 11
 398. Sprawozdanie z wykoania budżetu gminy Łambinowice za rok 2018.
  Wyświetleń: 10
 399. UCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 10
 400. UCHWAŁA NR VI/60/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 10
 401. UCHWAŁA NR VI/61/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. o uchyleniu Uchwały Nr V/49/2019 Rady Gminy Łambinowice w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej.
  Wyświetleń: 10
 402. UCHWAŁA NR VI/53/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 9
 403. UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 9
 404. UCHWAŁA NR VI/58/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 9
 405. UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 9
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  BIP Łambinowice
  odwiedzin: 175
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×