Gmina Łambinowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2066100000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000259150
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8454
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 214
 3. Trzeci ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 lutego 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 742/7 o powierzchni 0,0861 ha, k.m.3, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041143/7, stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 158
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 150
 5. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 144
 6. Przetargi
  Wyświetleń: 143
 7. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 132
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 126
 9. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 124
 10. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 120
 11. Urząd gminy
  Wyświetleń: 117
 12. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 115
 13. Ogłoszenia różne
  Wyświetleń: 110
 14. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 110
 15. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 107
 16. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 102
 17. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 98
 18. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 95
 19. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 92
 20. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 91
 21. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 89
 22. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 89
 23. Ważne informacje
  Wyświetleń: 88
 24. Rada Gminy
  Wyświetleń: 87
 25. Sołectwo Wierzbie
  Wyświetleń: 87
 26. Sołectwo Sowin
  Wyświetleń: 86
 27. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 82
 28. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 82
 29. Informacja o Gminie
  Wyświetleń: 81
 30. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 81
 31. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 81
 32. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 80
 33. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 78
 34. Sołectwo Łambinowice
  Wyświetleń: 78
 35. Akty prawne
  Wyświetleń: 77
 36. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 77
 37. Sołectwo Bielice
  Wyświetleń: 77
 38. Sołectwo Mankowice
  Wyświetleń: 77
 39. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 77
 40. Sołectwo Jasienica Dolna
  Wyświetleń: 76
 41. Sołectwo Szadurczyce
  Wyświetleń: 76
 42. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 75
 43. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 74
 44. Przydatne linki
  Wyświetleń: 73
 45. Sołectwo Malerzowice Wielkie
  Wyświetleń: 73
 46. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 72
 47. Sołectwo Okopy
  Wyświetleń: 72
 48. Sołectwo Piątkowice
  Wyświetleń: 71
 49. Aktualności/informacje
  Wyświetleń: 70
 50. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 70
 51. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 70
 52. Oddziały w Gminie
  Wyświetleń: 69
 53. Sołectwo Drogoszów
  Wyświetleń: 69
 54. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 69
 55. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 67
 56. Przydatne linki
  Wyświetleń: 67
 57. Sołectwo Budzieszowice
  Wyświetleń: 67
 58. Sołectwo Lasocice
  Wyświetleń: 67
 59. Wykaz aptek w powiecie nyskim
  Wyświetleń: 66
 60. Aktualności/ogłoszenia
  Wyświetleń: 63
 61. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 63
 62. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 62
 63. Radni Gminy
  Wyświetleń: 62
 64. Tryb pozakonkursowy
  Wyświetleń: 62
 65. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 61
 66. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 61
 67. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 58
 68. Konkursy ofert na dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 58
 69. kwalifikacja wojskowa/terminy kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 58
 70. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 58
 71. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 58
 72. Informacje dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 57
 73. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 57
 74. Ważne informacje
  Wyświetleń: 57
 75. Ważne instytucje
  Wyświetleń: 57
 76. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 57
 77. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 56
 78. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 56
 79. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 55
 80. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 54
 81. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 53
 82. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 52
 83. Pozostałe Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 52
 84. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 52
 85. Ważne informacje
  Wyświetleń: 51
 86. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 50
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 49
 88. Zadania gminy
  Wyświetleń: 49
 89. Burze
  Wyświetleń: 48
 90. Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Łambinowice
  Wyświetleń: 48
 91. Osuwiska
  Wyświetleń: 48
 92. Wybory i referenda
  Wyświetleń: 48
 93. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 48
 94. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 47
 95. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 47
 96. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 47
 97. Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Oświaty
  Wyświetleń: 47
 98. Rok 2018
  Wyświetleń: 45
 99. Rok 2018
  Wyświetleń: 45
 100. Ważne informacje
  Wyświetleń: 45
 101. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 45
 102. Informacja o prawach osób
  Wyświetleń: 44
 103. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 44
 104. Organizacje pozarządowe działające w Gminie
  Wyświetleń: 44
 105. Oświata
  Wyświetleń: 44
 106. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 44
 107. Mróz, śnieg
  Wyświetleń: 43
 108. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 43
 109. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 43
 110. Ważne telefony
  Wyświetleń: 43
 111. WKU Brzeg
  Wyświetleń: 43
 112. Akty prawne
  Wyświetleń: 42
 113. Ewakuacja
  Wyświetleń: 42
 114. Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 42
 115. Konta bankowe
  Wyświetleń: 42
 116. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 42
 117. Plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 42
 118. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 42
 119. Stowarzyszenia i związki członkowskie
  Wyświetleń: 42
 120. Zasady postępowania
  Wyświetleń: 42
 121. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 41
 122. Gospodarka Leśna
  Wyświetleń: 41
 123. Mammografia
  Wyświetleń: 41
 124. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 41
 125. Sygnały alarmowe
  Wyświetleń: 41
 126. Terroryzm
  Wyświetleń: 41
 127. Ważne informacje
  Wyświetleń: 41
 128. Ważne informacje
  Wyświetleń: 41
 129. Harmonogram poboru krwi
  Wyświetleń: 40
 130. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 40
 131. Pożar
  Wyświetleń: 40
 132. Statut Jednostki Samorządu Terytorialnego
  Wyświetleń: 40
 133. Ważne informacje
  Wyświetleń: 40
 134. Ważne informacje
  Wyświetleń: 40
 135. Wypadki drogowe
  Wyświetleń: 40
 136. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 39
 137. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 39
 138. Huragany, wichury, gradobicia
  Wyświetleń: 39
 139. Informacje 2018
  Wyświetleń: 39
 140. Mienie gminy
  Wyświetleń: 39
 141. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 39
 142. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 39
 143. Programy profilaktyki zdrowotnej
  Wyświetleń: 39
 144. Programy współpracy, sprawozdania
  Wyświetleń: 39
 145. Przydatne linki
  Wyświetleń: 39
 146. Rodzaje zabiegów
  Wyświetleń: 39
 147. Strategia Rynku Pracy OF PN 2020
  Wyświetleń: 39
 148. Świadczenia osobiste i rzeczowe
  Wyświetleń: 39
 149. Ulgi, odroczenia, umorzenia
  Wyświetleń: 39
 150. W rejonie porażenia bronią jądrową
  Wyświetleń: 39
 151. Ważne informacje
  Wyświetleń: 39
 152. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 38
 153. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 38
 154. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 38
 155. Katastrofy budowlane
  Wyświetleń: 38
 156. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 38
 157. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 38
 158. Pierwsza pomoc
  Wyświetleń: 38
 159. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 38
 160. Przygotowanie mieszkania
  Wyświetleń: 38
 161. Upały, susze
  Wyświetleń: 38
 162. Ważne informacje
  Wyświetleń: 38
 163. Ważne informacje
  Wyświetleń: 38
 164. Zabezpieczenie żywności
  Wyświetleń: 38
 165. Zanieczyszczenia powietrza
  Wyświetleń: 38
 166. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 38
 167. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 37
 168. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 37
 169. Informacje/ogłoszenia
  Wyświetleń: 37
 170. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 37
 171. Sposoby zabezpieczenia wody
  Wyświetleń: 37
 172. Strategia rozwoju transportu OF PN 2020
  Wyświetleń: 37
 173. W rejonie porażenia bronią chemiczną
  Wyświetleń: 37
 174. Ważne informacje
  Wyświetleń: 37
 175. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 36
 176. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 36
 177. W przypadku awarii
  Wyświetleń: 36
 178. Zabezpieczenie studni
  Wyświetleń: 36
 179. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 35
 180. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 35
 181. Powódź
  Wyświetleń: 35
 182. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 35
 183. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 35
 184. Strategia Rozwoju OF PN 2020
  Wyświetleń: 35
 185. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 35
 186. W rejonie porażenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi
  Wyświetleń: 35
 187. Ważne informacje
  Wyświetleń: 35
 188. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 34
 189. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 34
 190. Ważne informacje
  Wyświetleń: 34
 191. Ważne informacje
  Wyświetleń: 34
 192. Wykaz zbiorów
  Wyświetleń: 34
 193. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 34
 194. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 33
 195. Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
  Wyświetleń: 33
 196. Skażenia promieniotwórcze, biologiczne, chemiczne
  Wyświetleń: 33
 197. Strategia Rozwoju Społecznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 33
 198. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 33
 199. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 33
 200. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
  Wyświetleń: 33
 201. Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 32
 202. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 31
 203. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 31
 204. Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 31
 205. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  Wyświetleń: 31
 206. Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa
  Wyświetleń: 30
 207. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 30
 208. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 30
 209. W rejonie porażenia bronią biologiczną
  Wyświetleń: 30
 210. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
  Wyświetleń: 30
 211. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 30
 212. Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 29
 213. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
  Wyświetleń: 29
 214. Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy
  Wyświetleń: 29
 215. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 29
 216. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 28
 217. Sposoby zabezpieczania płodów rolnych i pasz
  Wyświetleń: 28
 218. W rejonie porażenia bronią klasyczną
  Wyświetleń: 28
 219. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 28
 220. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 28
 221. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wykorzystywaniu PCB - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 27
 222. Udostępnienie danych z ewidencji ludności
  Wyświetleń: 27
 223. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 27
 224. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 27
 225. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 27
 226. Wpis/zmiana/zawieszenie/ wznowienie/wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 27
 227. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 27
 228. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
  Wyświetleń: 27
 229. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 27
 230. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 27
 231. Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 27
 232. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 27
 233. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 26
 234. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 26
 235. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 26
 236. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 26
 237. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 238. Rok 2018
  Wyświetleń: 25
 239. Zarządzenie Nr 0050/ 1 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 25
 240. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa-do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami prawnymi
  Wyświetleń: 24
 241. Zarządzenie NR 0050/ 2 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 24
 242. Informacja nieudostępniona
  Wyświetleń: 20
 243. KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 18
 244. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 15
 245. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 15
 246. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 10
 247. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 10
 248. Stanowisko ds. Drogownictwa i Cmentarnictwa
  Wyświetleń: 7
 249. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 6
 250. Zestawienie zbiorcze rejestru działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  BIP Łambinowice
  odwiedzin: 31
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×