Gmina Łambinowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3882335845296264853964339691543167400000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000258150
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 81413
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8020
 3. Komisarz Wyborczy w Opolu II - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
  Wyświetleń: 4859
 4. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3118
 5. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2851
 6. Rok 2019
  Wyświetleń: 2783
 7. Plan pracy aptek ogóllnodostępnych w roku 2019
  Wyświetleń: 2747
 8. Wójt Gminy Łambinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta w referacie finansowym Urzędu Gminy w Łambinowicach
  Wyświetleń: 2683
 9. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administr. w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych w celu nawadniania upraw w Okopach.
  Wyświetleń: 2581
 10. Rok 2017
  Wyświetleń: 2538
 11. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy fermy drobiu w Jasienicy Dln. na dz. nr 115"
  Wyświetleń: 2511
 12. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2509
 13. Przetargi
  Wyświetleń: 2450
 14. Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania admistracyjnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Stara Nysa
  Wyświetleń: 2433
 15. UCHWAŁA NR V/50/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  Wyświetleń: 2350
 16. Ogłoszenie o pracy OKW nr 1 w Łambinowicach
  Wyświetleń: 2345
 17. Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego na terenie gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 2328
 18. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2308
 19. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów do PE
  Wyświetleń: 2243
 20. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 2221
 21. Informacja Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń przyjmowania kandydatow do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2220
 22. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 2133
 23. UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 2131
 24. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łambinowice, poł.w obrębie Malerzowice Wlk.
  Wyświetleń: 2097
 25. UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie.
  Wyświetleń: 2067
 26. UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2045
 27. Informcja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do SR w Nysie
  Wyświetleń: 2036
 28. Rejonowa Komisja Wyborcza nr 34 w Opolu - Informacje
  Wyświetleń: 1978
 29. Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1959
 30. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 1916
 31. Ogłoszenie o dyżurach Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1914
 32. Archiwum zamówień 2018
  Wyświetleń: 1858
 33. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1839
 34. Informacja o dolosowaniu kandydatów do OKW w wyborach do PE w dniu 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 1805
 35. Informacja o przeprowadzeniu wyborów do Parlementu Europejskiego
  Wyświetleń: 1783
 36. Pozostałe dokumenty
  Wyświetleń: 1751
 37. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1744
 38. Informacje 2019
  Wyświetleń: 1641
 39. Nagrania archiwalne
  Wyświetleń: 1619
 40. Zarządzenie nr 0050/69/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1539
 41. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 1495
 42. Karty adresowe
  Wyświetleń: 1396
 43. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 1394
 44. Akty prawne
  Wyświetleń: 1349
 45. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 1342
 46. Raport o stanie gminy Łambinowice - rok 2018
  Wyświetleń: 1331
 47. Ważne informacje
  Wyświetleń: 1262
 48. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie zgłaszenia dodatkowych kandydatów
  Wyświetleń: 1224
 49. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań na "Budowę kurników drobiu na działce nr 328/36 obręb Bielice.
  Wyświetleń: 1161
 50. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 1107
 51. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1081
 52. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Malerzowice Wielkie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1062
 53. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 1045
 54. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1038
 55. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie ustalenia dla Rady Gminy Łambinowice liczby ławników na kadencję 2020-2023.
  Wyświetleń: 1035
 56. Archiwum zamówień
  Wyświetleń: 1030
 57. Sołectwo Sowin
  Wyświetleń: 1019
 58. Sołectwo Malerzowice Wielkie
  Wyświetleń: 1017
 59. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 1011
 60. Wójt Gminy Łambinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta na samodzielnym stanowisku ds. inwestycji komunalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1010
 61. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 1004
 62. Sołectwo Szadurczyce
  Wyświetleń: 991
 63. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 984
 64. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 968
 65. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 948
 66. Sołectwo Wierzbie
  Wyświetleń: 944
 67. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 943
 68. Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 z podziałem na rejony oraz informacja o zmianie stawki za odpady
  Wyświetleń: 936
 69. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 927
 70. Sołectwo Bielice
  Wyświetleń: 924
 71. Sołectwo Lasocice
  Wyświetleń: 923
 72. Obwieszczenia i zawiadomienia
  Wyświetleń: 922
 73. Ogłoszenia różne
  Wyświetleń: 920
 74. Sołectwo Okopy
  Wyświetleń: 911
 75. Sołectwo Budzieszowice
  Wyświetleń: 899
 76. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 895
 77. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 894
 78. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 893
 79. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 890
 80. Sołectwo Jasienica Dolna
  Wyświetleń: 877
 81. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 874
 82. Sołectwo Mankowice
  Wyświetleń: 869
 83. Sołectwo Piątkowice
  Wyświetleń: 869
 84. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 865
 85. Sołectwo Łambinowice
  Wyświetleń: 862
 86. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020.
  Wyświetleń: 860
 87. Sołectwo Drogoszów
  Wyświetleń: 857
 88. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 822
 89. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 819
 90. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA : Udzielanie z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 802
 91. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 802
 92. Aktualności/ogłoszenia
  Wyświetleń: 797
 93. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 792
 94. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 789
 95. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 781
 96. Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 781
 97. Aktualności/informacje
  Wyświetleń: 779
 98. Przydatne linki
  Wyświetleń: 777
 99. Konkursy ofert na dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 775
 100. kwalifikacja wojskowa/terminy kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 764
 101. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 757
 102. Przydatne linki
  Wyświetleń: 753
 103. Tryb pozakonkursowy
  Wyświetleń: 752
 104. Informacje dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 743
 105. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 741
 106. Oddziały w Gminie
  Wyświetleń: 739
 107. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 734
 108. UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łambinowice votum zaufania.
  Wyświetleń: 721
 109. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 716
 110. Urząd gminy
  Wyświetleń: 712
 111. Akty prawne
  Wyświetleń: 678
 112. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 24.01.2019 r.
  Wyświetleń: 676
 113. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 674
 114. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 661
 115. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 660
 116. Wykaz aptek w powiecie nyskim
  Wyświetleń: 656
 117. Rok 2019
  Wyświetleń: 619
 118. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 619
 119. Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w Malerzowicach Wlk.
  Wyświetleń: 617
 120. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 614
 121. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 606
 122. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 586
 123. Informacja o Gminie
  Wyświetleń: 583
 124. Plan pracy aptek w dni wolne od pracy
  Wyświetleń: 581
 125. Rada Gminy
  Wyświetleń: 575
 126. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 563
 127. Trzeci ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 lutego 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 742/7 o powierzchni 0,0861 ha, k.m.3, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041143/7, stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 556
 128. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  Wyświetleń: 540
 129. Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Oświaty
  Wyświetleń: 535
 130. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŁAMBINOWICE ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 534
 131. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
  Wyświetleń: 530
 132. KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 523
 133. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 r.
  Wyświetleń: 522
 134. Organizacje pozarządowe działające w Gminie
  Wyświetleń: 521
 135. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 519
 136. Świadczenia osobiste i rzeczowe
  Wyświetleń: 515
 137. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 499
 138. Obwieszczenie Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 kwietnia 2019r. o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Wyświetleń: 499
 139. Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II oraz III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 491
 140. Radni Gminy
  Wyświetleń: 489
 141. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 487
 142. Plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 480
 143. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 471
 144. Zarządzenie nr 0050/54/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 20 maja 2019r. w sprawie określenia wzorów dokumentów, które obowiązują podmioty ubiegające się o udzielenie z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewan
  Wyświetleń: 470
 145. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 458
 146. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 453
 147. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 446
 148. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 436
 149. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 417
 150. Ważne telefony
  Wyświetleń: 407
 151. Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Łambinowice
  Wyświetleń: 405
 152. Ważne informacje
  Wyświetleń: 404
 153. Ważne instytucje
  Wyświetleń: 395
 154. WKU Brzeg
  Wyświetleń: 394
 155. Programy profilaktyki zdrowotnej
  Wyświetleń: 391
 156. Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 380
 157. Oświata
  Wyświetleń: 380
 158. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 379
 159. Rok 2018
  Wyświetleń: 377
 160. Zasady postępowania
  Wyświetleń: 375
 161. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 372
 162. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 369
 163. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 367
 164. Sygnały alarmowe
  Wyświetleń: 366
 165. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 364
 166. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: ''Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mańkowice"
  Wyświetleń: 361
 167. Skażenia promieniotwórcze, biologiczne, chemiczne
  Wyświetleń: 360
 168. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 358
 169. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 357
 170. Pozostałe Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 356
 171. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 355
 172. Ewakuacja
  Wyświetleń: 353
 173. Ważne informacje
  Wyświetleń: 350
 174. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 349
 175. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 346
 176. UCHWAŁA NR X/81/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łambinowice absolutorium.
  Wyświetleń: 345
 177. Burze
  Wyświetleń: 339
 178. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 339
 179. Wybory ławników do SR w Nysie
  Wyświetleń: 334
 180. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 330
 181. Powódź
  Wyświetleń: 329
 182. Stowarzyszenia i związki członkowskie
  Wyświetleń: 329
 183. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp 110 kV Hajduki-Tułowice na terenie gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 327
 184. Konta bankowe
  Wyświetleń: 326
 185. Rok 2018
  Wyświetleń: 324
 186. Przydatne linki
  Wyświetleń: 321
 187. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 320
 188. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 318
 189. Ważne informacje
  Wyświetleń: 317
 190. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 314
 191. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 309
 192. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 308
 193. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 308
 194. W przypadku awarii
  Wyświetleń: 307
 195. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 304
 196. Mróz, śnieg
  Wyświetleń: 304
 197. Informacja nieudostępniona
  Wyświetleń: 302
 198. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 301
 199. Ogłoszenie nr 574165-N-2018 na dowóz uczniów i dzieci do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Nysie.
  Wyświetleń: 300
 200. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 300
 201. Zadania gminy
  Wyświetleń: 297
 202. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 296
 203. Rok 2018
  Wyświetleń: 296
 204. Zabezpieczenie żywności
  Wyświetleń: 295
 205. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 294
 206. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 293
 207. Ważne informacje
  Wyświetleń: 292
 208. Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
  Wyświetleń: 291
 209. Informacje 2018
  Wyświetleń: 289
 210. Programy Gminne
  Wyświetleń: 289
 211. Strategia rozwoju transportu OF PN 2020
  Wyświetleń: 289
 212. Gospodarka Leśna
  Wyświetleń: 288
 213. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 287
 214. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 285
 215. Ważne informacje
  Wyświetleń: 285
 216. Wykaz zbiorów
  Wyświetleń: 285
 217. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 284
 218. Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)
  Wyświetleń: 283
 219. Programy współpracy, sprawozdania
  Wyświetleń: 283
 220. Strategia Rozwoju OF PN 2020
  Wyświetleń: 283
 221. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 282
 222. Ważne informacje
  Wyświetleń: 282
 223. Pożar
  Wyświetleń: 281
 224. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 279
 225. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 279
 226. Zanieczyszczenia powietrza
  Wyświetleń: 278
 227. Osuwiska
  Wyświetleń: 277
 228. Pierwsza pomoc
  Wyświetleń: 277
 229. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 275
 230. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 275
 231. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa-do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami prawnymi
  Wyświetleń: 275
 232. Zabezpieczenie studni
  Wyświetleń: 275
 233. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 274
 234. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 273
 235. Ważne informacje
  Wyświetleń: 273
 236. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 273
 237. Rodzaje zabiegów
  Wyświetleń: 272
 238. Strategia Rynku Pracy OF PN 2020
  Wyświetleń: 272
 239. Ważne informacje
  Wyświetleń: 272
 240. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 272
 241. Huragany, wichury, gradobicia
  Wyświetleń: 271
 242. Mienie gminy
  Wyświetleń: 271
 243. Ulgi, odroczenia, umorzenia
  Wyświetleń: 269
 244. Statut Jednostki Samorządu Terytorialnego
  Wyświetleń: 268
 245. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 267
 246. Przygotowanie mieszkania
  Wyświetleń: 267
 247. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 267
 248. W rejonie porażenia bronią jądrową
  Wyświetleń: 266
 249. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 265
 250. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 264
 251. Katastrofy budowlane
  Wyświetleń: 264
 252. Sposoby zabezpieczenia wody
  Wyświetleń: 264
 253. Upały, susze
  Wyświetleń: 264
 254. Ważne informacje
  Wyświetleń: 264
 255. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 263
 256. Harmonogram poboru krwi
  Wyświetleń: 262
 257. Informacje/ogłoszenia
  Wyświetleń: 262
 258. Wypadki drogowe
  Wyświetleń: 262
 259. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 261
 260. W rejonie porażenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi
  Wyświetleń: 261
 261. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 260
 262. Informacja o prawach osób
  Wyświetleń: 259
 263. Mammografia
  Wyświetleń: 259
 264. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  Wyświetleń: 259
 265. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
  Wyświetleń: 258
 266. Terroryzm
  Wyświetleń: 257
 267. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
  Wyświetleń: 256
 268. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 256
 269. UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łambinowice”.
  Wyświetleń: 256
 270. Ważne informacje
  Wyświetleń: 256
 271. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 255
 272. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 255
 273. Ważne informacje
  Wyświetleń: 254
 274. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 253
 275. W rejonie porażenia bronią klasyczną
  Wyświetleń: 252
 276. Ważne informacje
  Wyświetleń: 250
 277. Ważne informacje
  Wyświetleń: 249
 278. Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 249
 279. Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa
  Wyświetleń: 248
 280. Sposoby zabezpieczania płodów rolnych i pasz
  Wyświetleń: 247
 281. Udostępnienie danych z ewidencji ludności
  Wyświetleń: 246
 282. W rejonie porażenia bronią chemiczną
  Wyświetleń: 246
 283. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 245
 284. Strategia Rozwoju Społecznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 245
 285. Ważne informacje
  Wyświetleń: 244
 286. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 243
 287. Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 241
 288. W rejonie porażenia bronią biologiczną
  Wyświetleń: 237
 289. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
  Wyświetleń: 235
 290. Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy
  Wyświetleń: 235
 291. Konkursy na realizatora Programów Profilaktyki Leczniczej
  Wyświetleń: 234
 292. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 234
 293. Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 231
 294. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 227
 295. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 227
 296. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 223
 297. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 223
 298. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 223
 299. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 223
 300. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 222
 301. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 220
 302. 12.2018 - Oświadczenia składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 217
 303. Wpis/zmiana/zawieszenie/ wznowienie/wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 216
 304. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wykorzystywaniu PCB - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 215
 305. Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 214
 306. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
  Wyświetleń: 211
 307. Ogłoszenie wyników konkursu
  Wyświetleń: 202
 308. Zaproszenie do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 182
 309. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. nieposiadajacych osobowiości prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej.
  Wyświetleń: 180
 310. 12.2018 - Oświadczenia składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 175
 311. Ogłoszenie nr 643929-N-2018 na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 175
 312. Zarządzenie Nr 0050/ 1 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 174
 313. Obwieszczenie - wydanie decyzji na budowę elektroenerg. linii kablowej i napowietrznej w Malerzowicach Wlk.
  Wyświetleń: 173
 314. Zarządzenie nr 0050/48/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 171
 315. Budowa fermy drobiu na gruntach miejscowości Jasienica Dolna usytuowana na działce nr 115
  Wyświetleń: 162
 316. Zarządzenie nr 0050/6/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 161
 317. Formularz oceny ofert
  Wyświetleń: 158
 318. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 156
 319. Rok 2019
  Wyświetleń: 151
 320. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 147
 321. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 144
 322. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 143
 323. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek gruntu 151/1, 151/2 o łącznej powierzchni 0,2100 ha, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041150/9, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, położonej w pow. nyskim...
  Wyświetleń: 137
 324. Zarządzenie NR 0050/ 2 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 136
 325. Zestawienie zbiorcze rejestru działalności regulowanej
  Wyświetleń: 134
 326. Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w Gminie Łambinowice w 2019 r.
  Wyświetleń: 130
 327. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki
  Wyświetleń: 128
 328. Wykaz osob prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 123
 329. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 122
 330. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organiz., którym w zakresie podatków i oplat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń...w kwocie przewyższającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 122
 331. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - rozbudowa sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich.
  Wyświetleń: 121
 332. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 120
 333. Formularz oceny ofert (ocena formalna) - załącznik nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 115
 334. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 115
 335. Zawiadomienie PGW w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz ZGK.
  Wyświetleń: 112
 336. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 108
 337. Zarządzenie nr 0050/21/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz i powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 105
 338. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 30.01.2019 r.
  Wyświetleń: 103
 339. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Nysie.
  Wyświetleń: 103
 340. Zawiadomienie PGW o wszczęciu postęp. admin. na korzystanie z wód do celów energetyki (dot. MEW Piątkowice).
  Wyświetleń: 100
 341. Oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego Metalowiec
  Wyświetleń: 99
 342. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz z lokalizacją 3 ...
  Wyświetleń: 97
 343. Zawiadomienie PGW w sprawie wszczęcia postep. admnistr. dot. pozwolenia wodno-prawnego na usluge wodna obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki... .
  Wyświetleń: 97
 344. UCHWAŁA NR X/88/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach
  Wyświetleń: 96
 345. UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 95
 346. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 17 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości z gminnego zasobu przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 95
 347. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Wyświetleń: 93
 348. Zarządzenie nr 0050/16/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące...
  Wyświetleń: 86
 349. UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln
  Wyświetleń: 83
 350. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 30 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 83
 351. UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
  Wyświetleń: 81
 352. UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 80
 353. UCHWAŁA NR X/85/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  Wyświetleń: 80
 354. Uchwała nr XXXV/289/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na ...
  Wyświetleń: 80
 355. Wzór zgłoszenia kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 80
 356. Formularz oceny ofert (ocena formalna)
  Wyświetleń: 79
 357. UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
  Wyświetleń: 79
 358. Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019“
  Wyświetleń: 78
 359. UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Korfantów na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 78
 360. UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
  Wyświetleń: 76
 361. UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z integralną częścią poświęconą realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Ł
  Wyświetleń: 74
 362. UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącym
  Wyświetleń: 74
 363. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyświetleń: 72
 364. UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 72
 365. UCHWAŁA NR IV/42/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach i zamiarze likwidacji tej szkoły.
  Wyświetleń: 72
 366. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Mańkowicach na działkach nr: 404, 393.
  Wyświetleń: 71
 367. UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 71
 368. UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 71
 369. Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łambinowice na lata 2019-2021.
  Wyświetleń: 70
 370. UCHWAŁA NR IV/41/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Gimnazjum w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 70
 371. Zwołanie I posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łambinowice
  Wyświetleń: 70
 372. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁAMBINOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK.
  Wyświetleń: 69
 373. Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 68
 374. Plan dyzurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 68
 375. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Malerzo
  Wyświetleń: 68
 376. UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 66
 377. UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 65
 378. UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 65
 379. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich
  Wyświetleń: 63
 380. Stanowisko ds. Drogownictwa i Cmentarnictwa
  Wyświetleń: 63
 381. UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice a Gminą Korfantów.
  Wyświetleń: 63
 382. UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 63
 383. UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 63
 384. UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 62
 385. UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego pn. „Wsparcie Gminy Łambinowice w zapewnieniu posiłku dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 62
 386. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 62
 387. UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice a Gminą Nysa
  Wyświetleń: 61
 388. UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 61
 389. UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 maja 2006r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne...
  Wyświetleń: 61
 390. UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
  Wyświetleń: 61
 391. POSTANOWIENIE NR 284/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 392. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 60
 393. Uchwała nr V/43/2019 z dnia 28.02.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Łambinowice na rok 2019.
  Wyświetleń: 59
 394. Zaproszenie do złożenia oferty - demontaż wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 59
 395. UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 58
 396. UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.
  Wyświetleń: 58
 397. UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Łambinowice na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami.
  Wyświetleń: 57
 398. Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 56
 399. Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 56
 400. UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do lat 6 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntu położonej w miejscowości Okopy...
  Wyświetleń: 56
 401. UCHWAŁA NR V/51/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze...
  Wyświetleń: 56
 402. UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/274/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Łambinowice dla Województwa Opolskiego.
  Wyświetleń: 55
 403. UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII//269/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału G
  Wyświetleń: 54
 404. Uchwała nr IV/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji stałych Rady Gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 54
 405. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
  Wyświetleń: 53
 406. UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wielo
  Wyświetleń: 53
 407. Zarządzenie nr 0050/ 47/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 52
 408. UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wiel
  Wyświetleń: 51
 409. UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 51
 410. UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 51
 411. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.
  Wyświetleń: 49
 412. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Wyświetleń: 48
 413. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.
  Wyświetleń: 48
 414. Ogłoszenie nr 552068-N-2018 na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki
  Wyświetleń: 44
 415. UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łamb
  Wyświetleń: 44
 416. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza ...
  Wyświetleń: 43
 417. UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południow
  Wyświetleń: 42
 418. UCHWAŁA NR VIII/73/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 419. UCHWAŁA NR X/89/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przewozu uczniów i dzieci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli.
  Wyświetleń: 40
 420. UCHWAŁA NR VII/66/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy Dolnej z przeznaczeniem na rozbudowę i doposażenie budynku remizy.
  Wyświetleń: 37
 421. UCHWAŁA NR VI/60/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 35
 422. UCHWAŁA NR VI/61/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. o uchyleniu Uchwały Nr V/49/2019 Rady Gminy Łambinowice w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej.
  Wyświetleń: 35
 423. UCHWAŁA NR VI/62/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2019.
  Wyświetleń: 35
 424. UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wy
  Wyświetleń: 33
 425. ZARZDZENIE Nr 0050/ 63 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 33
 426. UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...
  Wyświetleń: 31
 427. Zarządzenie Nr 0050/65/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji
  Wyświetleń: 31
 428. UCHWAŁA NR VI/58/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 30
 429. UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 30
 430. UCHWAŁA NR VIII/74/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 30
 431. UCHWAŁA NR VI/53/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 432. UCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 29
 433. UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do lat 36 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntu położonej w miejscowości Okopy, w obr
  Wyświetleń: 29
 434. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 64 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 29
 435. UCHWAŁA NR VIII/76/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Łambinowice obowi
  Wyświetleń: 28
 436. UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 27
 437. UCHWAŁA NR VIII/75/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. uchylająca uchwałę Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na t
  Wyświetleń: 27
 438. Zawiadomienie PGW o wszczęciu postępowania daministr. na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Łambinowicach
  Wyświetleń: 27
 439. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 71 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu.
  Wyświetleń: 25
 440. UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łambinowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 23
 441. ZARZĄDZENIE Nr 0050/72/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w dodatkowym konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia ...
  Wyświetleń: 10
 442. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego ...
  Wyświetleń: 9
 443. UCHWAŁA NR X/83/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy
  Wyświetleń: 5
 444. UCHWAŁA NR X/84/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy
  Wyświetleń: 5
 445. UCHWAŁA NR X/86/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Łambinowice na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
  Wyświetleń: 5
 446. UCHWAŁA NR X/87/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/56/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi
  Wyświetleń: 5
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  BIP Łambinowice
  odwiedzin: 227
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×