Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
388233584529626485396435469157472774236416614000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000258150
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 109013
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 11069
 3. Komisarz Wyborczy w Opolu II - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
  Wyświetleń: 4896
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 3761
 5. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3445
 6. Przetargi
  Wyświetleń: 3423
 7. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 3102
 8. Wójt Gminy Łambinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta w referacie finansowym Urzędu Gminy w Łambinowicach
  Wyświetleń: 2846
 9. Rok 2019
  Wyświetleń: 2829
 10. Plan pracy aptek ogóllnodostępnych w roku 2019
  Wyświetleń: 2784
 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administr. w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych w celu nawadniania upraw w Okopach.
  Wyświetleń: 2617
 12. Rok 2017
  Wyświetleń: 2594
 13. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2564
 14. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy fermy drobiu w Jasienicy Dln. na dz. nr 115"
  Wyświetleń: 2556
 15. Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 2487
 16. Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania admistracyjnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Stara Nysa
  Wyświetleń: 2482
 17. Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego na terenie gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 2442
 18. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2435
 19. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 2401
 20. Ogłoszenie o pracy OKW nr 1 w Łambinowicach
  Wyświetleń: 2396
 21. UCHWAŁA NR V/50/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  Wyświetleń: 2395
 22. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów do PE
  Wyświetleń: 2290
 23. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 2269
 24. Informacja Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń przyjmowania kandydatow do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2262
 25. UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 2165
 26. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łambinowice, poł.w obrębie Malerzowice Wlk.
  Wyświetleń: 2140
 27. UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie.
  Wyświetleń: 2104
 28. UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2086
 29. Informcja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do SR w Nysie
  Wyświetleń: 2078
 30. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 2028
 31. Rejonowa Komisja Wyborcza nr 34 w Opolu - Informacje
  Wyświetleń: 2018
 32. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 1989
 33. Ogłoszenie o dyżurach Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1951
 34. Archiwum zamówień 2018
  Wyświetleń: 1907
 35. Informacja o dolosowaniu kandydatów do OKW w wyborach do PE w dniu 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 1848
 36. Informacja o przeprowadzeniu wyborów do Parlementu Europejskiego
  Wyświetleń: 1824
 37. Pozostałe dokumenty
  Wyświetleń: 1819
 38. Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 z podziałem na rejony oraz informacja o zmianie stawki za odpady
  Wyświetleń: 1720
 39. Informacje 2019
  Wyświetleń: 1706
 40. Nagrania archiwalne
  Wyświetleń: 1705
 41. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 1566
 42. Zarządzenie nr 0050/69/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1566
 43. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 1557
 44. Akty prawne
  Wyświetleń: 1551
 45. Obwieszczenia i zawiadomienia
  Wyświetleń: 1548
 46. Ważne informacje
  Wyświetleń: 1543
 47. Karty adresowe
  Wyświetleń: 1475
 48. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 1412
 49. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 1394
 50. Raport o stanie gminy Łambinowice - rok 2018
  Wyświetleń: 1370
 51. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 1334
 52. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1326
 53. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie zgłaszenia dodatkowych kandydatów
  Wyświetleń: 1272
 54. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1251
 55. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 1242
 56. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 1235
 57. Sołectwo Malerzowice Wielkie
  Wyświetleń: 1231
 58. Ogłoszenia różne
  Wyświetleń: 1223
 59. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Malerzowice Wielkie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1220
 60. Sołectwo Sowin
  Wyświetleń: 1220
 61. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 1214
 62. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań na "Budowę kurników drobiu na działce nr 328/36 obręb Bielice.
  Wyświetleń: 1210
 63. Wójt Gminy Łambinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta na samodzielnym stanowisku ds. inwestycji komunalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1203
 64. Sołectwo Szadurczyce
  Wyświetleń: 1182
 65. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 1175
 66. Sołectwo Wierzbie
  Wyświetleń: 1169
 67. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1152
 68. Sołectwo Lasocice
  Wyświetleń: 1133
 69. Sołectwo Bielice
  Wyświetleń: 1131
 70. Archiwum zamówień
  Wyświetleń: 1127
 71. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1126
 72. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 1125
 73. Sołectwo Budzieszowice
  Wyświetleń: 1116
 74. Sołectwo Okopy
  Wyświetleń: 1111
 75. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1091
 76. Sołectwo Piątkowice
  Wyświetleń: 1084
 77. Sołectwo Łambinowice
  Wyświetleń: 1080
 78. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie ustalenia dla Rady Gminy Łambinowice liczby ławników na kadencję 2020-2023.
  Wyświetleń: 1077
 79. Sołectwo Jasienica Dolna
  Wyświetleń: 1077
 80. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 1071
 81. Sołectwo Mankowice
  Wyświetleń: 1064
 82. Sołectwo Drogoszów
  Wyświetleń: 1062
 83. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 1059
 84. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1055
 85. Organizacje pozarządowe działające w Gminie
  Wyświetleń: 1036
 86. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1032
 87. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1013
 88. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 1010
 89. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1006
 90. Aktualności/informacje
  Wyświetleń: 989
 91. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 986
 92. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 982
 93. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 976
 94. Przydatne linki
  Wyświetleń: 975
 95. Konkursy ofert na dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 971
 96. Aktualności/ogłoszenia
  Wyświetleń: 967
 97. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 964
 98. Informacje dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 958
 99. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 951
 100. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 935
 101. Oddziały w Gminie
  Wyświetleń: 928
 102. kwalifikacja wojskowa/terminy kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 926
 103. Tryb pozakonkursowy
  Wyświetleń: 905
 104. Przydatne linki
  Wyświetleń: 904
 105. Urząd gminy
  Wyświetleń: 897
 106. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020.
  Wyświetleń: 896
 107. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 892
 108. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 876
 109. KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 868
 110. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 867
 111. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 863
 112. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA : Udzielanie z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 857
 113. Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 857
 114. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 853
 115. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 814
 116. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 24.01.2019 r.
  Wyświetleń: 804
 117. Rok 2019
  Wyświetleń: 798
 118. Akty prawne
  Wyświetleń: 787
 119. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 769
 120. Wykaz aptek w powiecie nyskim
  Wyświetleń: 755
 121. UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łambinowice votum zaufania.
  Wyświetleń: 751
 122. Rada Gminy
  Wyświetleń: 745
 123. Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Oświaty
  Wyświetleń: 714
 124. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 708
 125. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 707
 126. Informacja o Gminie
  Wyświetleń: 683
 127. Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w Malerzowicach Wlk.
  Wyświetleń: 658
 128. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 658
 129. Trzeci ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 lutego 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 742/7 o powierzchni 0,0861 ha, k.m.3, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041143/7, stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 650
 130. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 638
 131. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 624
 132. Plan pracy aptek w dni wolne od pracy
  Wyświetleń: 621
 133. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 607
 134. Świadczenia osobiste i rzeczowe
  Wyświetleń: 605
 135. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 602
 136. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 600
 137. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 r.
  Wyświetleń: 596
 138. Programy profilaktyki zdrowotnej
  Wyświetleń: 592
 139. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
  Wyświetleń: 589
 140. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 588
 141. Plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 583
 142. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŁAMBINOWICE ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 578
 143. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  Wyświetleń: 573
 144. Radni Gminy
  Wyświetleń: 567
 145. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 566
 146. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 544
 147. Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II oraz III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 531
 148. Obwieszczenie Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 kwietnia 2019r. o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Wyświetleń: 529
 149. Zarządzenie nr 0050/54/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 20 maja 2019r. w sprawie określenia wzorów dokumentów, które obowiązują podmioty ubiegające się o udzielenie z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewan
  Wyświetleń: 518
 150. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 504
 151. Ważne instytucje
  Wyświetleń: 498
 152. Ważne telefony
  Wyświetleń: 497
 153. Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Łambinowice
  Wyświetleń: 489
 154. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 477
 155. Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 472
 156. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 470
 157. Oświata
  Wyświetleń: 468
 158. WKU Brzeg
  Wyświetleń: 465
 159. Zasady postępowania
  Wyświetleń: 465
 160. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 464
 161. Ważne informacje
  Wyświetleń: 463
 162. Sygnały alarmowe
  Wyświetleń: 456
 163. Skażenia promieniotwórcze, biologiczne, chemiczne
  Wyświetleń: 455
 164. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 445
 165. Rok 2018
  Wyświetleń: 445
 166. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 440
 167. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp 110 kV Hajduki-Tułowice na terenie gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 438
 168. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 435
 169. Ewakuacja
  Wyświetleń: 433
 170. Pozostałe Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 433
 171. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 424
 172. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 423
 173. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 423
 174. Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)
  Wyświetleń: 422
 175. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 414
 176. Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 412
 177. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: ''Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mańkowice"
  Wyświetleń: 411
 178. Powódź
  Wyświetleń: 410
 179. Programy Gminne
  Wyświetleń: 409
 180. Ważne informacje
  Wyświetleń: 409
 181. Burze
  Wyświetleń: 406
 182. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 403
 183. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 402
 184. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 401
 185. W przypadku awarii
  Wyświetleń: 400
 186. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 400
 187. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 399
 188. Informacja nieudostępniona
  Wyświetleń: 395
 189. Wybory ławników do SR w Nysie
  Wyświetleń: 395
 190. Stowarzyszenia i związki członkowskie
  Wyświetleń: 394
 191. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 389
 192. Wykaz zbiorów
  Wyświetleń: 388
 193. Zanieczyszczenia powietrza
  Wyświetleń: 386
 194. Konta bankowe
  Wyświetleń: 385
 195. Przydatne linki
  Wyświetleń: 385
 196. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 382
 197. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 379
 198. Rok 2018
  Wyświetleń: 379
 199. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 378
 200. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 378
 201. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 377
 202. UCHWAŁA NR X/81/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łambinowice absolutorium.
  Wyświetleń: 377
 203. Ważne informacje
  Wyświetleń: 375
 204. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 373
 205. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 372
 206. Zabezpieczenie żywności
  Wyświetleń: 372
 207. Katastrofy budowlane
  Wyświetleń: 371
 208. Pożar
  Wyświetleń: 371
 209. Sposoby zabezpieczenia wody
  Wyświetleń: 371
 210. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 369
 211. Zabezpieczenie studni
  Wyświetleń: 369
 212. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 367
 213. Informacje 2018
  Wyświetleń: 367
 214. Mróz, śnieg
  Wyświetleń: 367
 215. Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
  Wyświetleń: 366
 216. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 365
 217. Zadania gminy
  Wyświetleń: 364
 218. Konkursy na realizatora Programów Profilaktyki Leczniczej
  Wyświetleń: 362
 219. Osuwiska
  Wyświetleń: 362
 220. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 361
 221. Terroryzm
  Wyświetleń: 358
 222. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 356
 223. Rodzaje zabiegów
  Wyświetleń: 355
 224. Rok 2018
  Wyświetleń: 355
 225. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 355
 226. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 354
 227. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 353
 228. W rejonie porażenia bronią jądrową
  Wyświetleń: 353
 229. Wypadki drogowe
  Wyświetleń: 352
 230. Ważne informacje
  Wyświetleń: 349
 231. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 347
 232. Harmonogram poboru krwi
  Wyświetleń: 346
 233. W rejonie porażenia bronią biologiczną
  Wyświetleń: 344
 234. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 343
 235. Pierwsza pomoc
  Wyświetleń: 343
 236. Gospodarka Leśna
  Wyświetleń: 342
 237. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 342
 238. Statut Jednostki Samorządu Terytorialnego
  Wyświetleń: 342
 239. Udostępnienie danych z ewidencji ludności
  Wyświetleń: 342
 240. Ważne informacje
  Wyświetleń: 342
 241. Huragany, wichury, gradobicia
  Wyświetleń: 341
 242. Strategia rozwoju transportu OF PN 2020
  Wyświetleń: 341
 243. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 341
 244. W rejonie porażenia bronią klasyczną
  Wyświetleń: 341
 245. Przygotowanie mieszkania
  Wyświetleń: 340
 246. Ważne informacje
  Wyświetleń: 340
 247. Ważne informacje
  Wyświetleń: 339
 248. Informacje/ogłoszenia
  Wyświetleń: 338
 249. Ważne informacje
  Wyświetleń: 337
 250. Strategia Rynku Pracy OF PN 2020
  Wyświetleń: 336
 251. Upały, susze
  Wyświetleń: 336
 252. W rejonie porażenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi
  Wyświetleń: 336
 253. Informacja o prawach osób
  Wyświetleń: 335
 254. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 335
 255. Strategia Rozwoju OF PN 2020
  Wyświetleń: 335
 256. Mammografia
  Wyświetleń: 334
 257. Sposoby zabezpieczania płodów rolnych i pasz
  Wyświetleń: 334
 258. W rejonie porażenia bronią chemiczną
  Wyświetleń: 334
 259. Ogłoszenie nr 574165-N-2018 na dowóz uczniów i dzieci do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Nysie.
  Wyświetleń: 333
 260. Mienie gminy
  Wyświetleń: 332
 261. Programy współpracy, sprawozdania
  Wyświetleń: 332
 262. Ulgi, odroczenia, umorzenia
  Wyświetleń: 332
 263. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 331
 264. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 329
 265. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 327
 266. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 325
 267. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
  Wyświetleń: 324
 268. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa-do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami prawnymi
  Wyświetleń: 324
 269. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 323
 270. Ważne informacje
  Wyświetleń: 323
 271. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
  Wyświetleń: 323
 272. Ważne informacje
  Wyświetleń: 320
 273. Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 317
 274. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 316
 275. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 316
 276. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 315
 277. Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa
  Wyświetleń: 313
 278. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 313
 279. Ważne informacje
  Wyświetleń: 309
 280. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  Wyświetleń: 308
 281. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 308
 282. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 307
 283. Ważne informacje
  Wyświetleń: 307
 284. Ważne informacje
  Wyświetleń: 307
 285. Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 304
 286. Ważne informacje
  Wyświetleń: 302
 287. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 300
 288. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 299
 289. Strategia Rozwoju Społecznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 298
 290. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 297
 291. 12.2018 - Oświadczenia składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 295
 292. Formularz oceny ofert
  Wyświetleń: 295
 293. UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łambinowice”.
  Wyświetleń: 295
 294. Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy
  Wyświetleń: 293
 295. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
  Wyświetleń: 292
 296. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 288
 297. Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 287
 298. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 283
 299. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 283
 300. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 279
 301. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 276
 302. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 275
 303. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 274
 304. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 274
 305. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wykorzystywaniu PCB - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 271
 306. Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 266
 307. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
  Wyświetleń: 265
 308. Ogłoszenie wyników konkursu
  Wyświetleń: 264
 309. Wpis/zmiana/zawieszenie/ wznowienie/wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 263
 310. Zarządzenie nr 0050/6/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 253
 311. Zaproszenie do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 241
 312. Zarządzenie Nr 0050/ 1 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 239
 313. 12.2018 - Oświadczenia składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 236
 314. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 236
 315. Formularz oceny ofert (ocena formalna) - załącznik nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 231
 316. Budowa fermy drobiu na gruntach miejscowości Jasienica Dolna usytuowana na działce nr 115
  Wyświetleń: 224
 317. Ogłoszenie nr 643929-N-2018 na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 216
 318. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. nieposiadajacych osobowiości prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej.
  Wyświetleń: 215
 319. Obwieszczenie - wydanie decyzji na budowę elektroenerg. linii kablowej i napowietrznej w Malerzowicach Wlk.
  Wyświetleń: 214
 320. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 213
 321. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 208
 322. Rok 2019
  Wyświetleń: 207
 323. Zarządzenie nr 0050/48/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 205
 324. Zestawienie zbiorcze rejestru działalności regulowanej
  Wyświetleń: 201
 325. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek gruntu 151/1, 151/2 o łącznej powierzchni 0,2100 ha, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041150/9, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, położonej w pow. nyskim...
  Wyświetleń: 192
 326. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 30.01.2019 r.
  Wyświetleń: 190
 327. Formularz oceny ofert (ocena formalna)
  Wyświetleń: 189
 328. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 186
 329. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Nysie.
  Wyświetleń: 185
 330. Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w Gminie Łambinowice w 2019 r.
  Wyświetleń: 184
 331. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 182
 332. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 181
 333. Zarządzenie NR 0050/ 2 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 176
 334. Oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego Metalowiec
  Wyświetleń: 173
 335. Zawiadomienie PGW w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz ZGK.
  Wyświetleń: 171
 336. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki
  Wyświetleń: 169
 337. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 169
 338. Zawiadomienie PGW o wszczęciu postęp. admin. na korzystanie z wód do celów energetyki (dot. MEW Piątkowice).
  Wyświetleń: 167
 339. Zawiadomienie PGW w sprawie wszczęcia postep. admnistr. dot. pozwolenia wodno-prawnego na usluge wodna obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki... .
  Wyświetleń: 166
 340. Wykaz osob prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 164
 341. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organiz., którym w zakresie podatków i oplat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń...w kwocie przewyższającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 159
 342. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - rozbudowa sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich.
  Wyświetleń: 159
 343. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 142
 344. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 141
 345. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 17 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości z gminnego zasobu przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 138
 346. Zarządzenie nr 0050/21/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz i powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 136
 347. UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 134
 348. Wymiana kotłów grzewczych
  Wyświetleń: 134
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz z lokalizacją 3 ...
  Wyświetleń: 130
 350. UCHWAŁA NR X/88/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach
  Wyświetleń: 130
 351. UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 127
 352. UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 127
 353. UCHWAŁA NR IV/41/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Gimnazjum w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 126
 354. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Wyświetleń: 126
 355. UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 125
 356. UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 124
 357. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyświetleń: 121
 358. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 19.07.2019 r. oraz ogłoszenie o wynikach konkursu realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia ...
  Wyświetleń: 121
 359. UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 121
 360. Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łambinowice na lata 2019-2021.
  Wyświetleń: 121
 361. UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 120
 362. UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 120
 363. UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
  Wyświetleń: 118
 364. UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice a Gminą Nysa
  Wyświetleń: 117
 365. Zarządzenie nr 0050/16/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące...
  Wyświetleń: 117
 366. UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 116
 367. UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 114
 368. UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice a Gminą Korfantów.
  Wyświetleń: 114
 369. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 114
 370. UCHWAŁA NR X/85/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  Wyświetleń: 114
 371. Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019“
  Wyświetleń: 113
 372. UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 112
 373. Uchwała nr XXXV/289/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na ...
  Wyświetleń: 112
 374. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 30 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 112
 375. UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 111
 376. UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.
  Wyświetleń: 111
 377. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 71 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu.
  Wyświetleń: 111
 378. Wzór zgłoszenia kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 110
 379. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Mańkowicach na działkach nr: 404, 393.
  Wyświetleń: 108
 380. Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 108
 381. Uchwała nr V/43/2019 z dnia 28.02.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Łambinowice na rok 2019.
  Wyświetleń: 108
 382. UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 107
 383. UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
  Wyświetleń: 106
 384. UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln
  Wyświetleń: 106
 385. UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Korfantów na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 105
 386. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich
  Wyświetleń: 104
 387. UCHWAŁA NR IV/42/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach i zamiarze likwidacji tej szkoły.
  Wyświetleń: 104
 388. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Malerzo
  Wyświetleń: 102
 389. Zwołanie I posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łambinowice
  Wyświetleń: 102
 390. Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 101
 391. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁAMBINOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK.
  Wyświetleń: 100
 392. Lista osób, które uzyskały dotację celową na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 98
 393. UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
  Wyświetleń: 98
 394. UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z integralną częścią poświęconą realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Ł
  Wyświetleń: 97
 395. UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącym
  Wyświetleń: 97
 396. Uchwała nr IV/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji stałych Rady Gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 97
 397. Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 96
 398. Plan dyzurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 96
 399. Zaproszenie do złożenia oferty - demontaż wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 96
 400. Głosowanie w/s uchwał
  Wyświetleń: 93
 401. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 93
 402. POSTANOWIENIE NR 284/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 92
 403. UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 maja 2006r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne...
  Wyświetleń: 92
 404. Rok 2019
  Wyświetleń: 89
 405. UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego pn. „Wsparcie Gminy Łambinowice w zapewnieniu posiłku dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 89
 406. UCHWAŁA NR VI/60/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 85
 407. Stanowisko ds. Drogownictwa i Cmentarnictwa
  Wyświetleń: 84
 408. UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do lat 6 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntu położonej w miejscowości Okopy...
  Wyświetleń: 84
 409. Zarządzenie nr 0050/ 47/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 84
 410. UCHWAŁA NR VI/53/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 83
 411. UCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 83
 412. UCHWAŁA NR VI/58/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 82
 413. UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
  Wyświetleń: 81
 414. UCHWAŁA NR V/51/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze...
  Wyświetleń: 81
 415. UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Łambinowice na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami.
  Wyświetleń: 79
 416. UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/274/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Łambinowice dla Województwa Opolskiego.
  Wyświetleń: 78
 417. UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 78
 418. UCHWAŁA NR VIII/73/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 78
 419. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łambinowice za rok 2018.
  Wyświetleń: 77
 420. UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 77
 421. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza ...
  Wyświetleń: 77
 422. UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII//269/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału G
  Wyświetleń: 76
 423. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
  Wyświetleń: 76
 424. UCHWAŁA NR X/89/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przewozu uczniów i dzieci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli.
  Wyświetleń: 76
 425. UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 75
 426. UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wielo
  Wyświetleń: 74
 427. Imienne głosowanie radnych w sprawie uchwał
  Wyświetleń: 73
 428. UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wiel
  Wyświetleń: 73
 429. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.
  Wyświetleń: 71
 430. Ogłoszenie nr 552068-N-2018 na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki
  Wyświetleń: 70
 431. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Wyświetleń: 70
 432. UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łamb
  Wyświetleń: 69
 433. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.
  Wyświetleń: 69
 434. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 64 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 69
 435. Zarządzenie Nr 0050/65/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji
  Wyświetleń: 68
 436. UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południow
  Wyświetleń: 67
 437. ZARZDZENIE Nr 0050/ 83 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 66
 438. ZARZDZENIE Nr 0050/85/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 65
 439. UCHWAŁA NR VIII/76/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Łambinowice obowi
  Wyświetleń: 64
 440. UCHWAŁA NR VIII/74/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 62
 441. UCHWAŁA NR VI/62/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2019.
  Wyświetleń: 61
 442. UCHWAŁA NR VII/66/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy Dolnej z przeznaczeniem na rozbudowę i doposażenie budynku remizy.
  Wyświetleń: 61
 443. UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wy
  Wyświetleń: 61
 444. UCHWAŁA NR VI/61/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. o uchyleniu Uchwały Nr V/49/2019 Rady Gminy Łambinowice w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej.
  Wyświetleń: 60
 445. UCHWAŁA NR XI/90/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 446. ZARZDZENIE Nr 0050/ 63 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 60
 447. UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łambinowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 59
 448. Zawiadomienie PGW o wszczęciu postępowania daministr. na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Łambinowicach
  Wyświetleń: 58
 449. UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 56
 450. UCHWAŁA NR VIII/75/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. uchylająca uchwałę Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na t
  Wyświetleń: 56
 451. ZARZDZENIE Nr 0050/ 90 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 56
 452. UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do lat 36 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntu położonej w miejscowości Okopy, w obr
  Wyświetleń: 54
 453. UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...
  Wyświetleń: 54
 454. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 sierpnia 2019 r.o miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatow i obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 51
 455. ZARZDZENIE Nr 0050/ 84 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 51
 456. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 137/2 o powierzchni 0,1200 ha, k.m.1, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041153/0, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, położonej w obrębie Jasienica Dolna.
  Wyświetleń: 44
 457. ZARZĄDZENIE Nr 0050/72/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w dodatkowym konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia ...
  Wyświetleń: 41
 458. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV, planowanej...
  Wyświetleń: 38
 459. UCHWAŁA NR X/84/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy
  Wyświetleń: 38
 460. UCHWAŁA NR X/86/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Łambinowice na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
  Wyświetleń: 38
 461. UCHWAŁA NR X/87/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/56/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi
  Wyświetleń: 38
 462. UCHWAŁA NR X/83/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy
  Wyświetleń: 36
 463. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 86 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 36
 464. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego ...
  Wyświetleń: 36
 465. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Mańkowicach na działkach nr: 404, 393.
  Wyświetleń: 34
 466. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 86 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 33
 467. Zarządzenie nr 0050/82/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski dotyczące udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.
  Wyświetleń: 32
 468. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich na części działek z k.m. 2, nr 130/5, 130/6, 130/8.
  Wyświetleń: 22
 469. UCHWAŁA NR XII/100/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łambinowice na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 19
 470. UCHWAŁA NR XII/98/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach
  Wyświetleń: 19
 471. UCHWAŁA NR XII/99/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 19
 472. UCHWAŁA NR XII/101/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szadurczyce
  Wyświetleń: 18
 473. UCHWAŁA NR XII/102/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łambinowice”
  Wyświetleń: 18
 474. UCHWAŁA NR XII/103/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice na lata 2018-2028"
  Wyświetleń: 18
 475. UCHWAŁA NR XII/104/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mańkowice na lata 2019-2030”
  Wyświetleń: 18
 476. UCHWAŁA NR XII/105/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/318/2018 z dnia 04 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 18
 477. UCHWAŁA NR XII/97/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach
  Wyświetleń: 18
 478. UCHWAŁA NR XII/95/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przekształceniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach
  Wyświetleń: 17
 479. Zarządzenie nr 0050/98/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 27.08.2019r. w sprawie zmiany określenia wzorów dokumentów, które obowiązują podmioty ubiegające się o udzielenie z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany syst
  Wyświetleń: 17
 480. UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 16
 481. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich na części działek z k.m. 2, nr 130/5, 130/6, 130/8.
  Wyświetleń: 16
 482. ZARZĄDZENIE Nr 0050/97/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 15
 483. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 114 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 13
 484. UCHWAŁA NR XII/96/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na tere
  Wyświetleń: 5
 485. UCHWAŁA NR XII/93/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 4
 486. ZARZĄDZENIE Nr 0050/112/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 11 września 2019r. w sprawie: odwołania członka Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 4
 487. UCHWAŁA NR XII/94/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/84/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
  Wyświetleń: 3
 488. ZARZĄDZENIE Nr 0050/113/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 11 września 2019r. w sprawie: powołania Komisji w sprawie trybu postępowania udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewana na ekologiczne, spo
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  BIP Łambinowice
  odwiedzin: 299
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×