Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Oświaty

Adres: 
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. (077) 4 311 300, 4 311 301, wew. 208
e-mail: 

Godziny pracy:

 • poniedziałek od godz. 8:30 do godz. 16:30,
 • wtorek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Dyrektor - ANNA PĘDZIWIATR

Biuro prowadzi obsługę szkół prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz organizuje dowożenie uczniów do szkół.

Do zadań Biura należy w szczególności:

 • prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu oświaty i wychowania,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez szkoły,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych oraz remontów bieżących szkół,
 • organizowanie dowożenia dzieci do szkół, zapewnianie opieki w czasie dowozu,
 • dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Biuro prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych szkół.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 11:39
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 11:40
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 714
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×